środa, 10 lipiec 2024 09:02

Wyniki matur w powiecie kołobrzeskim

Szkoła ponadpodstawowa Szkoła ponadpodstawowa fot: pixabay

9 lipca 2024 roku, ogłoszone zostały wstępne wyniki egzaminów dojrzałości w całej Polsce. Rezultaty osiągnięte przez absolwentów szkół średnich, zarządzanych przez powiat kołobrzeski, wyróżniają się na tle ogólnokrajowych statystyk, przewyższając średnią zdawalność zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.

Matury 2024 - harmonogram i wymagania

Maturzyści w 2024 roku, zmierzyli się z wyzwaniami egzaminacyjnymi rozciągniętymi od 7 do 24 maja. Na maturze, obowiązkowo należało przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Obowiązkowe były także, egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Dodatkowo, każdy maturzysta musiał podejść, do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, który mógł obejmować przedmiot dodatkowy lub wybrany przez siebie przedmiot.

Aby uznać maturę za zdany, konieczne było uzyskanie minimum 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, oraz przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe wyniki z powiatu kołobrzeskiego

W pięciu szkołach prowadzonych przez powiat kołobrzeski, maturę w 2024 roku podjęło 495 absolwentów, w tym 263 z liceów i 232 z techników. Udało się zdać egzamin dojrzałości 439 osobom, co stanowi wyższą zdawalność w porównaniu do średniej krajowej, wynoszącej 84,1% oraz średniej dla województwa zachodniopomorskiego, która osiągnęła poziom 82,8%. Szkoły prowadzone przez powiat kołobrzeski, mogą pochwalić się wynikiem na poziomie 88,69%.

Zważywszy na to, że ostateczne wyniki maturalne zostaną ogłoszone 10 września 2024 roku, po sierpniowych egzaminach poprawkowych, istnieje możliwość, że jeszcze więcej uczniów z powiatu kołobrzeskiego uzyska pozytywne wyniki maturalne. W świetle przedstawionych danych, szkoły prowadzone przez powiat kołobrzeski wykazują się wysokim poziomem przygotowania uczniów do egzaminów, co może przyczyniać się do lepszego planowania edukacyjnego i kariery zawodowej dla młodych ludzi z tego regionu.

Źródło: OK!Kołobrzeg