Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR) szykuje się do znaczących inwestycji w najbliższych latach, mających na celu wzmocnienie efektywności i bezpieczeństwa działań ratunkowych na morzu. Planowane zakupy nowych jednostek, modernizacja istniejących statków oraz rozbudowa stacji ratowniczych to główne elementy strategii MSPiR na lata 2024-2028.

W obliczu rosnących potrzeb społeczeństwa związanych z aktywnością fizyczną, inwestycje w infrastrukturę sportową stają się niezbędne. Urząd Marszałkowski przeznaczył na rok 2024 imponującą kwotę 3 mln zł na remonty i modernizacje obiektów sportowych, co stanowi znaczące wsparcie dla samorządów w zachodniopomorskim. Program, który został zapoczątkowany już w 2002 roku, kontynuuje tradycję finansowania projektów, mających na celu poprawę dostępności oraz jakości miejsc służących sportowi i rekreacji.

Strona 1 z 6