poniedziałek, 10 czerwiec 2024 08:31

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w powiecie Kołobrzeskim

Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego fot: Sylwester Niedzielski

9 czerwca, Polacy głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się co pięć lat. Wybory te, są kluczowym momentem dla obywateli Polski, jak i całej Unii Europejskiej, ponieważ decydują o reprezentacji narodowej, w europejskich instytucjach. Analiza frekwencji wyborczej, pozwala zrozumieć, jak aktywnie społeczeństwo uczestniczy w procesie demokratycznym.

Frekwencja ogólnokrajowa i wojewódzka

Dane z 9 czerwca pokazują, że ogólnokrajowa frekwencja wyborcza, do godziny 17:00 wyniosła 28,20%. To pokazuje umiarkowane zainteresowanie obywateli wyborami, pomimo tak ważnego znaczenia dla przyszłości Polski i jej roli w Europie. Analiza regionalna, wskazuje na zróżnicowanie frekwencji w poszczególnych gminach i miastach.

Szczegółowe wyniki z powiatu kołobrzeskiego

W województwie zachodniopomorskim, zaangażowanie wyborcze, było nieco wyższe niż średnia krajowa, osiągając poziom 28,97%. Szczególnie interesujące są dane z powiatu kołobrzeskiego, gdzie frekwencja była znacznie wyższa niż średnia krajowa i wyniosła 35,57%.

Miasto Kołobrzeg, wyróżniało się jeszcze większym zaangażowaniem, z frekwencją wynoszącą 37,19%. Jednak nie wszystkie gminy wykazały równie wysoką aktywność. Na przykład, frekwencja w gminie Dygowo wyniosła tylko 24,13%, a w Siemyślu 21,85%. W kontraście, Ustronie Morskie zaskoczyło najwyższą frekwencją w regionie - 54,71%, co jest jednym z najlepszych wyników na tle kraju.

Znaczenie frekwencji wyborczej dla demokracji

Te różnice frekwencji w poszczególnych gminach i miastach, mogą świadczyć o różnym poziomie zaangażowania lokalnych społeczności oraz o skuteczności lokalnych kampanii wyborczych. Przy wyborze 53 europosłów, każdy głos ma znaczenie, a wysoka frekwencja, w miejscach takich jak Ustronie Morskie, może wpłynąć na ostateczny skład reprezentacji Polski w Parlamencie Europejskim.

Wyniki z Polski wskazują, że choć w niektórych regionach zaangażowanie jest wysokie, w innych miejscach nadal jest przestrzeń do poprawy. Kluczowe będzie zrozumienie przyczyn niskiej frekwencji w niektórych gminach, co może pomóc w kształtowaniu przyszłych strategii politycznych i społecznych mających na celu zwiększenie uczestnictwa wyborczego.

Źródło: OK!Kołobrzeg