piątek, 07 czerwiec 2024 08:14

V Rajd Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha

Kołobrzeg Kołobrzeg fot: pixabay

W dniu 8 czerwca w Kołobrzegu, na terenie ratusza, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dedykowane miłośnikom przyrody oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Już po raz piąty PTTK w Kołobrzegu, organizuje Rajd Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha, mający na celu upamiętnienie postaci wielkiego propagatora lokalnej przyrody, jak również promowanie walorów zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego.

Cele i uczestnicy rajdu

Rajd, został nazwany imieniem Antoniego Szarmacha, znanego wiceprezesa Oddziału PTTK w Kołobrzegu oraz przewodnika turystycznego, który znacząco przyczynił się do promocji oraz ochrony zieleni w regionie. Celem tego wydarzenia, jest nie tylko uczczenie jego pamięci, ale także edukacja ekologiczna uczestników, którzy poprzez aktywność na świeżym powietrzu mają okazję lepiej poznać lokalną florę i faunę.

Impreza skierowana jest, do szerokiego grona odbiorców. Mogą w niej uczestniczyć dzieci i młodzież ze szkół podstawowych wraz z opiekunami (dla których nie przewidziano opłaty wpisowej), jak również dorośli. Organizatorzy zachęcają całe rodziny, do wspólnego spędzania czasu, podkreślając, że rajd odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Szczegóły organizacyjne

Zbiórka uczestników, rozpocznie się o godzinie 9:15 przed ratuszem. Każdy z uczestników, który nie jest członkiem PTTK z ważną legitymacją, musi zadbać o własne ubezpieczenie, choć członkowie PTTK są automatycznie ubezpieczeni w ramach umowy z STU ERGO Hestia S.A. Uczestnictwo w rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność, a w przypadku nieobecności opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Atrakcje i konkursy

Na mecie rajdu przewidziano liczne atrakcje, w tym konkursy z wiedzy o kołobrzeskiej zieleni. To doskonała okazja dla uczestników, by nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale również dowiedzieć się więcej o unikalnych aspektach lokalnego ekosystemu. Konkursy te, mają na celu nie tylko zabawę, ale również pogłębienie zrozumienia i docenienia przyrodniczych bogactw regionu.

V Rajd Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha stanowi ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej, dając szansę na aktywne uczczenie dziedzictwa Antoniego Szarmacha oraz na podkreślenie znaczenia ochrony środowiska naturalnego w regionie. Organizatorzy rajdu, PTT and Kołobrzeg, zapewniają, że każdy uczestnik wyjdzie z imprezy bogatszy o nowe doświadczenia i wiedzę, co przyczyni się do dalszej ochrony i promocji zielonych terenów Kołobrzegu.

Źródło: OK!Kołobrzeg