środa, 24 kwiecień 2024 08:14

Rola i znaczenie szczepień w ochronie zdrowia dzieci

szczepienia dzieci szczepienia dzieci fot: pixabay

W obliczu rosnącej liczby rodziców, którzy rezygnują z obowiązkowych szczepień dla swoich dzieci, zachodniopomorskie władze zdecydowały się na zaostrzenie sankcji. W roku 2023 aż 407 rodziców zostało ukaranych grzywnami, za niewykonanie obowiązków w zakresie szczepień. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, podkreśla, że niechęć do szczepień, nie tylko zagraża zdrowiu i życiu tych dzieci, ale również wszystkim osobom w ich otoczeniu.

Sytuacja w zachodniopomorskim

W roku 2021 nałożono 103 kary, w 2022 roku - 196, natomiast w 2023 roku liczba ta wzrosła do 407, co świadczy o rosnącej skali problemu. Adam Rudawski, wyraża swoje zaniepokojenie tym trendem, wskazując na konieczność ochrony zdrowia publicznego. W sumie, kary nałożone w ubiegłym roku wyniosły ponad 215 tys. zł. Wartość pierwszej grzywny wynosi 500 zł, jednak w przypadku kolejnych wykroczeń suma może wzrosnąć do kilku tysięcy złotych, nie przekraczając jednak 50 tys. zł na jednego rodzica.

Rola szczepień w medycynie

Dr n. med. Paweł Gonerko, pediatra, alergolog i konsultant wojewódzki ds. chorób płuc dzieci, podkreśla, że szczepienia są najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom. Przytacza dane z USA, gdzie przed wprowadzeniem programów szczepień, milion dzieci rocznie chorowało, a około 10 000 umierało. Po wprowadzeniu szczepień, liczba ta spadła do około 20 000 zachorowań rocznie i zaledwie 30 zgonów. Dane te, stanowią niezbity dowód na efektywność szczepień.

Wyzwanie dla społeczeństwa

Problem nieszczepienia dzieci to nie tylko kwestia zdrowotna, ale również społeczna. Należy podkreślić, że rezygnacja z obowiązkowych szczepień naraża nie tylko niezaszczepione dzieci, ale także całe społeczeństwo. To, czego nie widzimy, nie znaczy, że nie istnieje - jak w przypadku błonicy, polio, krztuśca czy odry, które dzięki szczepieniom stały się w Polsce chorobami rzadkimi.

Niechęć do szczepień jest zjawiskiem, które wymaga zarówno edukacji, jak i regulacji prawnych. Adam Rudawski oraz dr Paweł Gonerko, apelują o ponowną ocenę stosunku do szczepień, podkreślając ich znaczenie w zapobieganiu chorobom. Wyzwaniem pozostaje zwiększenie świadomości społecznej, na temat korzyści wynikających ze szczepień, a także konieczność ochrony zdrowia publicznego przed chorobami, które można efektywnie eliminować.

Źródło: Gazeta Kołobrzeska