wtorek, 16 kwiecień 2024 19:24

Wspólny bilet i rozwój transportu publicznego w Gdyni

Gdynia Gdynia fot: pixabay

W kontekście rozwijającej się infrastruktury transportowej Gdyni, kluczowe zmiany zostały zapowiedziane, na wspólnej konferencji prasowej przez Tadeusza Szemiota, kandydata na prezydenta tego miasta, oraz Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Wśród najważniejszych inicjatyw, znajduje się wprowadzenie wspólnego biletu, który ma na celu ułatwienie korzystania z różnych form transportu publicznego, w aglomeracji trójmiejskiej.

Wprowadzenie wspólnego biletu w Gdyni

Od 2025 roku mieszkańcy Gdyni, będą mogli korzystać z nowego systemu biletowego, który integruje usługi ZKM (Zarząd Komunikacji Miejskiej), SKM (Szybka Kolej Miejska) oraz Polregio. Inicjatywa ta, będąca jednym z filarów programu wyborczego Tadeusza Szemiota, ma na celu stworzenie spójniejszego i bardziej efektywnego systemu transportowego. Koszt wprowadzenia wspólnego biletu to zaledwie 3 miliony złotych, co według zapowiedzi ma zapewnić stabilne korzystanie z transportu publicznego na terenie Gdyni.

Przyszłe inwestycje w infrastrukturę transportową

Oprócz wprowadzenia wspólnego biletu, Gdynia wraz z województwem pomorskim, planuje także "naprawę" jednej z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji - węzła Karwiny. Tadeusz Szemiot podkreśla, że skupi się na zakończeniu budowy nowego wiaduktu oraz zwiększeniu ilości torów, co ma usprawnić komunikację w tej części miasta. Marszałek Struk wspomniał również o przeznaczeniu 13,5 miliona euro z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel, co pozwoli na bezkolizyjny dostęp do Wzgórza św. Maksymiliana za pomocą dedykowanego toru dla SKM i Pomorskiej Kolei Metropolitarnej.

Wyzwania i przyszłość transportu publicznego w Gdyni

Dodatkowo, w kontekście dalszego rozwoju transportowego, dyskutowane były także koncepcje wykorzystania linii kolejowych do poprawy dostępności komunikacyjnej północnych dzielnic Gdyni, w których mieszka około 65 tysięcy osób. Marszałek Struk wyraził przekonanie, że rozwój transportu kolejowego jest kluczowy dla zmiany dynamiki tej części miasta.

Wprowadzenie wspólnego biletu oraz planowane inwestycje w infrastrukturę transportową w Gdyni, to znaczące kroki, mające na celu nie tylko ulepszenie codziennego życia mieszkańców, ale również przyspieszenie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

Źródło: NaszeMiasto