Centrum Usług Społecznych (CUS) w Kołobrzegu, działające na rzecz lokalnej społeczności, zaprezentowało nową ofertę usług skierowaną do różnych grup mieszkańców. Programy, finansowane są, ze środków pozyskanych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027, co pozwoliło uzyskać aż 4 milionów złotych na realizację nowych inicjatyw. Zmiany te, wprowadzane są w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczne i demograficzne miasta.

 Zaplanowany na 15 - 16 czerwca, II Olimpijski Weekend w Kołobrzegu, stanowi kontynuację i rozwinięcie pomysłu, który zadebiutował rok temu nad polskim morzem. Miasto, ponownie stanie się areną dla sportowych zmagań i rekreacji, zachęcając mieszkańców oraz turystów do aktywnego spędzenia czasu. Zmiana lokalizacji imprezy, na prestiżowe miejsce obok molo zapowiada jeszcze większe zainteresowanie i rozmach wydarzenia, które już teraz można uznać za jedno z najważniejszych na polskim wybrzeżu.