9 czerwca, Polacy głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się co pięć lat. Wybory te, są kluczowym momentem dla obywateli Polski, jak i całej Unii Europejskiej, ponieważ decydują o reprezentacji narodowej, w europejskich instytucjach. Analiza frekwencji wyborczej, pozwala zrozumieć, jak aktywnie społeczeństwo uczestniczy w procesie demokratycznym.

W dniu 8 czerwca w Kołobrzegu, na terenie ratusza, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dedykowane miłośnikom przyrody oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Już po raz piąty PTTK w Kołobrzegu, organizuje Rajd Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha, mający na celu upamiętnienie postaci wielkiego propagatora lokalnej przyrody, jak również promowanie walorów zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego.