Zaplanowany na 15 - 16 czerwca, II Olimpijski Weekend w Kołobrzegu, stanowi kontynuację i rozwinięcie pomysłu, który zadebiutował rok temu nad polskim morzem. Miasto, ponownie stanie się areną dla sportowych zmagań i rekreacji, zachęcając mieszkańców oraz turystów do aktywnego spędzenia czasu. Zmiana lokalizacji imprezy, na prestiżowe miejsce obok molo zapowiada jeszcze większe zainteresowanie i rozmach wydarzenia, które już teraz można uznać za jedno z najważniejszych na polskim wybrzeżu.

9 czerwca, Polacy głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbywają się co pięć lat. Wybory te, są kluczowym momentem dla obywateli Polski, jak i całej Unii Europejskiej, ponieważ decydują o reprezentacji narodowej, w europejskich instytucjach. Analiza frekwencji wyborczej, pozwala zrozumieć, jak aktywnie społeczeństwo uczestniczy w procesie demokratycznym.