piątek, 15 marzec 2024 15:43

Miliony na rozwój lokalnej infrastruktury sportowej

boiska sportowe boiska sportowe fot: pixabay

W obliczu rosnących potrzeb społeczeństwa związanych z aktywnością fizyczną, inwestycje w infrastrukturę sportową stają się niezbędne. Urząd Marszałkowski przeznaczył na rok 2024 imponującą kwotę 3 mln zł na remonty i modernizacje obiektów sportowych, co stanowi znaczące wsparcie dla samorządów w zachodniopomorskim. Program, który został zapoczątkowany już w 2002 roku, kontynuuje tradycję finansowania projektów, mających na celu poprawę dostępności oraz jakości miejsc służących sportowi i rekreacji.

 Wsparcie dla samorządów

W ramach najnowszej edycji programu pomocowego, aż 64 samorządy z województwa zachodniopomorskiego, otrzymają finansowanie na realizację projektów związanych z infrastrukturą sportową. Dofinansowanie obejmie szeroki zakres inwestycji, począwszy od remontów stadionów piłkarskich, przez modernizacje boisk, hal sportowych, aż po rozbudowę obiektów lekkoatletycznych i siłowni plenerowych. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie lepszych warunków dla mieszkańców regionu, do uprawiania sportu i spędzania czasu w aktywny sposób.

Przykłady finansowania projektów

Jednym z przykładów, finansowanych ze środków z programu, będzie modernizacja boiska piłkarskiego w Sarbii, na którą Gmina Kołobrzeg otrzyma 100 tys. zł. Całkowity koszt remontu, szacowany jest na 700 tys. zł, co pokazuje, jak ważne jest wsparcie Marszałkowskie, w realizacji tak kosztownych przedsięwzięć. Nie mniejsze znaczenie, ma projekt wykonania ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu, z Oddziałami integracyjnymi przy ul Arciszewskiego,który również będzie dofinansowany z budżetu Urzędu na kwotę ok. 40 tys. zł. PozwalI to na rozwijanie nowych form aktywności fizycznej, wśród dzieci i młodzieży.

Długoterminowe korzyści

Znaczące inwestycje w infrastrukturę sportową, przyniosą korzyści nie tylko bieżącym użytkownikom, ale również przyszłym pokoleniom. Poprawa i rozbudowa obiektów sportowych, skutecznie wpływa na promocję zdrowego stylu życia, integruje społeczność lokalną oraz podnosi atrakcyjność regionu. Program finansowy Urzędu Marszałkowskiego, jest przykładem, jak strategiczne zarządzanie funduszami publicznymi, może przyczyniać się do rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru. W obliczu kolejnych projektów i planowanych inwestycji, można oczekiwać, że region zachodniopomorski będzie kontynuować swoją misję tworzenia przestrzeni sprzyjających aktywności fizycznej i integracji społeczności.