wtorek, 30 kwiecień 2024 08:29

Pożegnanie radnych Gminy Kołobrzeg kadencji 2018 - 2024

Kołobrzeg Kołobrzeg fot: pixabay

W Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Dźwirzynie, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie związane z zakończeniem kadencji radnych Gminy Kołobrzeg za lata 2018 - 2024. Uroczystość ta, była okazją do podsumowań, podziękowań oraz wręczenia upominków tym, którzy przez ostatnie sześć lat decydowali o kierunkach rozwoju lokalnej społeczności.

Przyjemna atmosfera i symboliczne pożegnania

Spotkanie przebiegało w podniosłej, ale jednocześnie przyjemnej atmosferze. Wszystkim obecnym radnym, w tym odchodzącemu wójtowi Włodzimierzowi Popiołkowi oraz jego zastępcy Arturowi Mackiewiczowi, wręczono pamiątkowe upominki. Wójt Popiołek oraz przewodniczący Rady Gminy, Julian Nowicki, otrzymali dodatkowo kwiaty i specjalne podziękowania za owocną współpracę z dyrektorami szkół podstawowych z Drzonowa i Dźwirzyna.

Owoce współpracy i ważne inwestycje

Przewodniczący Rady Gminy, Julian Nowicki, w szczególności podziękował pracownikom Urzędu Gminy Kołobrzeg, za ich ciężką pracę i zaangażowanie. Elżbieta Retyk, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, została wyróżniona za realizację inwestycji na kwotę blisko 113 milionów złotych. Podziękowania, skierowano również do Aleksandry Korżel - Gerke, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, oraz Wiolety Pańtak, kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr.

Podziękowania dla pracowników i samokrytyka radnych

Najwięcej ciepłych słów, skierowano do Magdaleny Jachimowicz z Obsługi Rady Gminy, która otrzymała podziękowania za swoją cierpliwość i wyrozumiałość w pracy z radnymi. Radni, wykorzystali również okazję, by podziękować sobie nawzajem za współpracę i czasem ostre debaty, które, jak przyznali, były wynikiem emocji towarzyszących podejmowaniu ważnych decyzji.

Przyszłe zmiany w radzie i nowy wójt

Zmiana kadencji, oznacza również znaczne odświeżenie składu Rady Gminy. W nadchodzących wyborach samorządowych 10 z 15 miejsc zajmą nowi radni. Nowy wójt, Jerzy Wolski, obejmie swoje stanowisko 7 maja, co zainauguruje I sesję nowej Rady Gminy, zaplanowaną na godzinę 10:00 w Centrum Sportów Wodnych w Dźwirzynie.

Uroczystość pożegnania radnych Gminy Kołobrzeg, była nie tylko momentem refleksji nad minioną kadencją, ale również okazją do wyrażenia wdzięczności za wspólne projekty i wyzwania. Choć dla niektórych, była to ostatnia chwila w roli radnego, wielu z nich zadeklarowało dalsze zaangażowanie w życie publiczne i samorządowe. To spotkanie, symbolicznie zamyka pewien rozdział w historii lokalnej społeczności, jednocześnie otwierając nowy, pełen nadziei na dalszy rozwój i prosperowanie Gminy Kołobrzeg

Źródło: Informacje Kołobrzeg