piątek, 19 kwiecień 2024 08:30

Sprzedaż zabytkowej działki w Kołobrzegu pod znakiem zapytania

Kołobrzeg Kołobrzeg fot: pixabay

Ostatnie miesiące, przyniosły wiele dyskusji i kontrowersji wokół planów sprzedaży działki w Podczelu. Na terenie tej nieruchomości, znajduje się zabytkowy schron dowodzenia, który od niedawna wpisany jest do rejestru zabytków. Podejmowane przez Radę Miasta decyzje, wskazują na trudność w pogodzeniu potrzeb budżetowych miasta, z ochroną dziedzictwa historycznego.

Historia działki i zabytku

Działka, która stała się przedmiotem zainteresowania Rady Miasta, ma powierzchnię około 1,5 hektara. Znajdujący się na niej zabytek, schron dowodzenia, został oficjalnie zarejestrowany jako zabytek województwa zachodniopomorskiego 29 czerwca 2022 roku. Jest to obiekt o szczególnym znaczeniu historycznym, którego struktura i charakterystyczne elementy konstrukcyjne są ściśle chronione.

Plan zagospodarowania i restrykcje

Plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w ubiegłym roku, wprowadza szereg ograniczeń mających na celu ochronę zabytku. Zabronione jest m.in. zmienianie ukształtowania terenu, wycinka drzew i krzewów bez ważnych powodów, a także rozbudowa i nadbudowa obiektu. Te restrykcje, mają na celu zachowanie historycznej wartości zabytku oraz jego otoczenia.

Wpływ sprzedaży na budżet miasta

Sprzedaż działki w Podczelu ma być odpowiedzią na potrzeby budżetowe miasta. Ewa Pełechata, przedstawicielka władz miasta, podkreśla, że zbycie działki przyniesie miastu nie tylko jednorazowy wpływ z tytułu ceny sprzedaży, ale także regularne wpływy z podatku od nieruchomości. Ponadto, sprzedaż ma przenieść ciężar utrzymania zabytku oraz związane z nim koszty na podmiot prywatny.

Odpowiedzi lokalnych instytucji

W kontekście planowanej sprzedaży, miasto skierowało zapytanie do powiatu oraz lokalnego muzeum „Patria Colbergiensis” o zainteresowanie zakupem działki. Odpowiedzi były negatywne, co skłania Radę Miasta do poszukiwania innych rozwiązań.

24 kwietnia odbędzie się kolejna Sesja Rady Miasta, podczas której radni ponownie rozważą kwestię sprzedaży zabytkowej działki. Decyzje, które zostaną podjęte, mogą mieć długofalowe skutki zarówno dla kondycji budżetowej miasta, jak i dla ochrony jego dziedzictwa historycznego. Ostateczne rozstrzygnięcia pokażą, jakie priorytety będą przeważać – czy potrzeby finansowe, czy też konieczność zachowania ważnych elementów przeszłości.

Źródło: Informacje Kołobrzeg