czwartek, 15 czerwiec 2023 13:39

Radca prawny – w czym może pomóc?

Kancelaria Radców Prawnych Pettke w Gdańsku Kancelaria Radców Prawnych Pettke w Gdańsku mat.prasowe

Radcowie prawni mogą udzielać porad prawnych, sporządzać pisma procesowe, całościowo prowadzić sprawy prawne firm, a także reprezentować klientów przed instytucjami publicznymi i sądami w każdej sprawie.

 

Kilka lat temu nadano radcom uprawnienie do występowania w charakterze obrońcy w procesach karnych, czym zrównano ich z adwokatami. Tym samym każda osoba potrzebująca konsultacji lub reprezentacji w sądzie może skontaktować się z kancelarią radców prawnych.

Myśląc o konieczności konsultacji z prawnikiem, który mógłby pomóc napisać pismo, udzielić porady albo reprezentować klienta w sądzie, wiele osób automatycznie zakłada, że jedynym odpowiednim adresem będzie kancelaria adwokacka. Tymczasem każde z tych zleceń mógłby wykonać także radca prawny.

Jego uprawnienia nie różnią się w żaden sposób od uprawnień adwokata, więc ilekroć pojawia się konieczność skonsultowania jakiegokolwiek zagadnienia prawnego – można udać się do radcy prawnego.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to absolwent prawa, który po studiach odbył aplikację radcowską, czyli specjalne pogłębione szkolenie zakończone państwowym egzaminem. W trakcie aplikacji kandydat do zawodu pracuje w kancelarii, dziale prawnym firmy lub administracji publicznej, więc nabywa jednocześnie wiedzę praktyczną i teoretyczną. Już w trakcie aplikacji ma prawo reprezentować klientów swojego patrona w sądzie, pod jego okiem przygotowują też pisma procesowe.

Dzięki temu, po zdaniu egzaminu i dokonaniu wpisu na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, radca jest przygotowany do rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Wspomniana Izba to samorząd zawodowy, który dba o to, by wszyscy zrzeszeni w nim radcowie przestrzegali zasad etyki zawodowej. Gwarantuje to wysoką jakość świadczonych przez nich usług.

Komu może pomóc radca prawny?

Zawód radcy prawnego jest relatywnie nowy – pojawił się dopiero po II wojnie światowej. Ówczesny ustawodawca postanowił stworzyć taką profesję, by zapewnić specjalistów do obsługi przedsiębiorstw państwowych. Jak widać, zakres działalności radców był bardzo wąski.

To się jednak z czasem zmieniło. Po 1990 roku systematycznie poszerzano zakres uprawnień radców prawnych, tak że dziś mogą zajmować się wszystkimi obszarami prawa (w tym prawem karnym) i świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządowych, stowarzyszeń i fundacji.

Radcowie prawni na co dzień prowadzący sprawy przedsiębiorców mogą zostać zatrudnieni w firmie na etat. Prawa takiego nie mają adwokaci, którzy nie mogą pozostawać w stosunku pracy.

Radcowie świadczący usługi na rzecz klientów indywidualnych przyjmują w kancelariach. Dzięki upowszechnieniu technologii (komunikatory, podpis elektroniczny) klienci mogą nawiązać współpracę z prawnikami nie tylko ze swojego miasta, ale z całej Polski, choć jeśli radca ma reprezentować klienta w sądzie, to lepiej, by kancelaria znajdowała się w tym samym mieście co sąd lub w sąsiednim.

Mimo wszystko odległość nie stanowi bariery nie do przeskoczenia, więc dokonując wyboru warto kierować się doświadczeniem prawnika, poleceniami oraz renomą kancelarii.

Z jaką sprawą można udać się do radcy prawnego? Czy radca prawny może działać w postępowaniu karnym?

Radcowie prawni mają bardzo szeroki zakres uprawnień. O ile jeszcze kilka lat temu nie mogli reprezentować klientów w sprawach karnych, to dziś takie ograniczenie praktycznie nie obowiązuje. Wyjątkiem jest sytuacja, w której radca zatrudniony jest na etat. Nie może wtedy reprezentować swojego pracodawcy jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Firma taka musi zlecić podjęcie się obrony zewnętrznemu radcy prawnemu lub adwokatowi.

Podobne ograniczenie nie obowiązuje w odniesieniu do klientów niebędących pracodawcą radcy prawnego. Każda osoba, której postawiono zarzuty, znalazła się w areszcie albo jest na innym etapie postępowania, może udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu. Radca może też spotykać się z klientami na terenie aresztu śledczego i zakładu karnego.

Ile kosztuje porada radcy prawnego? Jak rozliczać się z radcą prawnym?

Kancelarie radcowskie stosują różne zasady rozliczeń. Należy to ustalić jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Klienci muszą mieć świadomość, że nie ma górnej granicy ceny, więc najbardziej znane kancelarie mogą za godzinę pracy pobierać nawet trzy raz więcej niż pozostałe firmy na rynku.

Sposób ustalania rozliczeń będzie uzależniony od rodzaju współpracy. Inaczej liczona będzie jednorazowa porada, a inaczej – poprowadzenie sprawy rozwodowej czy reprezentowanie w postępowaniu karnym.

W kancelariach radcowskich spotykamy się z następującymi formami rozliczeń:

  • opłata za poradę prawną – najczęściej jest stała, niezależnie od problemu, z jakim przychodzi klient. Jeśli jednak udzielenie odpowiedzi wymaga zapoznania się z dokumentami, poszukania nieoczywistego orzeczenia sądowego, które potwierdzi prawa klienta lub wymaga konsultacji ze specjalistą z innej dziedziny, cena może być wyższa;
  • opłata godzinowa albo ryczałt – to popularne rozliczenia w relacjach z przedsiębiorcami. Radca prawny zlicza godziny poświęcone na prowadzenie spraw klienta i na koniec okresu rozliczeniowego wystawia fakturę;
  • opłata za czynność lub sprawę – w tym przypadku opłata jest określana z uwzględnieniem spodziewanego stopnia trudności sprawy i ilości czasu, jaką radca na nią poświęci. Cena za taką usługę powinna być ustalona z klientem już na wstępie, przy czym nie musi mieć ostatecznego charakteru. Jeśli w toku sprawy okaże się, że radca musiał podjąć dodatkowe działania albo sprawa przedłużyła się nie z winy radcy, będzie mógł podnieść wysokość wynagrodzenia po uprzednim wyjaśnieniu klientowi, dlaczego tak się stało;
  • success fee (honorarium za sukces) – może zostać wprowadzone jako dodatkowe wynagrodzenie za uzyskanie korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia. Stanowi procent wygranej kwoty. Często stosowane jest w sporach z ubezpieczycielami.

Kancelaria radców prawnych w Gdańsku

Kancelaria Radców Prawnych Pettke w Gdańsku świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma, reprezentujemy klientów przed wszystkimi instytucjami publicznymi i sądami.

Oferujmy szeroki zakres usług i zasady rozliczeń dostosowane do sytuacji Klienta i jego potrzeb. Zapraszamy do kontaktu!