piątek, 26 kwiecień 2024 10:14

Płatne wejście na Kołobrzeskie molo

Kołobrzeskie molo Kołobrzeskie molo fot: pixabay

Od 26 kwietnia tego roku, wejście na kołobrzeskie molo stało się płatne, lecz z pewnymi wyjątkami. Molo, będące jedną z głównych atrakcji turystycznych Kołobrzegu, wprowadziło opłaty za dostęp w określonych godzinach. Decyzja ta, niosła za sobą zmiany zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających miasto.

Zmiany w dostępie do molo

Płatność za wstęp na molo, nie dotyczy wszystkich. Mieszkańcy Kołobrzegu, posiadający Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, nadal mogą korzystać z molo bez opłat. Podobnie turyści, którzy opłacili lokalną opłatę uzdrowiskową, mają prawo do bezpłatnego dostępu, pod warunkiem okazania odpowiedniego potwierdzenia przy kasie. Wprowadzone ceny biletów pozostały na niezmienionym poziomie: normalny bilet kosztuje 7 zł, a ulgowy 4 zł. Opłaty obowiązują codziennie w godzinach od 9:00 do 21:00, od 26 kwietnia do 15 października. Dodatkowo, dla uniknięcia kolejek, zainstalowano biletomaty.

Analiza sprzedaży biletów

W sezonie letnim 2023 roku, molo odnotowało sprzedaż 255 142 biletów. Spośród nich, aż 108 808 biletów zostało wydanych bezpłatnie turystom, którzy opłacili opłatę uzdrowiskową. Stanowi to 42,7% wszystkich wejść. Dane te wskazują na wysoką świadomość turystów, dotyczącą ich uprawnień wynikających z opłaty klimatycznej. Liczba bezpłatnych wejść dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca wyniosła 4173, podczas gdy bilety dla osób z niepełnosprawnościami sprzedano w liczbie 4953.

Pierwszy sezon z nowymi zasadami dostępu na kołobrzeskie molo przyniósł wiele wniosków. Z jednej strony, wprowadzenie opłat może być postrzegane jako sposób na regulowanie dostępu i potencjalne zwiększenie dochodów z turystyki. Z drugiej jednak strony, utrzymanie bezpłatnego dostępu dla mieszkańców i turystów spełniających określone warunki, pokazuje dbałość o dostępność atrakcji, dla szerokiej grupy odwiedzających. Utrzymujące się ceny biletów oraz możliwość uniknięcia kolejek, dzięki biletomatom to kolejne aspekty, które sprzyjają komfortowi zarówno mieszkańców, jak i turystów. Analiza sprzedaży biletów, wskazuje na efektywność wprowadzonych rozwiązań, a także na to, że turyści chętnie korzystają z przysługujących im ulg

Źródło: Miasto Kołobrzeg